• Kategori:

Byggherre: Selmer Eiendom AS

Arkitekt: ANX Arkitekter AS

Kontraktsum: ca 102,7 mill inkl. mva

Areal:

Prosjektbeskrivelse:

Nye leiligheter med parkeringskjeller.

Inndeles i 2 bygg; Hus A og Hus B. Hus A består av 5 like etasjer med 6 leiligheter i hver og Hus B består av 5 like etasjer med 6 leiligheter i hver etasje, samt 3 leiligheter i U.etasje.

Dvs til sammen 63 stk leiligheter.

Byggemetode:

Bygget oppføres med søyler og veggskriver av betong som bærer alle etasjeskillere.

Veggskiver er samtidig skille mellom de fleste boenhetene. Alle etsjeskiller utføres som betong.

Fasadene kles med teglforblending. Fasader på balkonger og i trapperom er kledd med tradisjonell tre-kledning.

Rekkverk utføres i stål og glass.

Yttervegger i leiligheter bygges i hovedsak som tradisjonell isolert bindingsverksvegger.

Baderommene leveres som ferdige/ prefabrikerte moduler.

Bygget skal tilknyttes fjernvarme og det monteres vannbåret varmeanlegg med radiatorer i alle oppholdsrom i leilighetene.