RB logoOM REALBYGG

Realbygg er et entreprenørfirma med virksomhet i Oslo og Akershus.

Firmaet ble etablert i 1989 og har hatt en jevn utvikling i omsetning og mannskap. Bedriften kan vise til gode resultater og har en solid økonomi.
Ordrereserven er pr. dags dato meget god, med flere nye prosjekter i Oslo/Akershus. Bedriften har en målsetting for omsetning på rundt 400 mill/år  -og er godt rigget for det med sine rundt 40 ansatte.

Vårt felt omfatter bolig, industri og rehabilitering i totalentrepriser, hovedsak innen privat sektor.  Realbygg er også eiendomsutvikler med flere boligprosjekter i Oslo.

 

VISJON & VERDIER

Realbyggs visjon er å alltid ha fornøyde kunder!

Realbygg skal alltid levere bygg med god kvalitet, med et godt og funksjonelt design, til en riktig pris. Fokuset på kvalitetssikring av arbeid i alle ledd  – og levere fortrinnsvis produkter og løsninger som er godt utprøvd i markedet, slik at vi kan garantere for utførelsen av et solid bygg. Vi er opptatt av ærlighet, høflighet og respekt og er seriøse i alt vi gjør, – det er kundens trygghet!

Realbygg kan vise til lang erfaring med utvikling av prosjekt i samarbeid med våre kunder.  Vi involverer oss gjerne i tidlig fase.  Vi ønsker å være fremtidsrettet og utvikler vår kompetanse fortløpende.  Vi kan garantere for god gjennomføring av prosjekter, uansett størrelse!

 

MILJØ & HMS

Realbygg tar miljø på alvor. Realbygg har erfaring med å arbeide med BREEAM-NOR-sertifiserte bygg og har utdannet egen BREEAM-NOR AP (Akkreditert Profesjonell.

HMS er avgjørende for konkurranseevnen og forutsetning for lønnsom vekst.  Vi er opptatt av å opprettholde alle lover og forskrifter om helse, miljø og sikkerhet gjennom et systematisk arbeid i hele bedriften.

 

ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven tredde i kraft 1.juli 2022. Den skal sikre respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I vedlagte dokument finner du Realbyggs redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023:

Redegjørelse aktsomhetsvurderinger