RB logoOM REALBYGG

Realbygg er et entreprenørfirma med virksomhet i Oslo og Akershus.

Firmaet ble etablert i 1989 og har hatt en jevn utvikling i omsetning og mannskap. Bedriften kan vise til gode resultater og har en solid økonomi.  Ordrereserven er pr. dags dato meget god, med flere nye prosjekter i Oslo/Akershus. Bedriften har en målsetting for omsetning på rundt 400 mill/år  -og er godt rigget for det med sine rundt 40 ansatte.

Vårt felt omfatter bolig, industri og rehabilitering i totalentrepriser, hovedsak innen privat sektor.  Realbygg er også eiendomsutvikler med flere boligprosjekter i Oslo.

 

 

VISJON & VERDIER

Realbyggs visjon er å alltid ha fornøyde kunder!

Realbygg skal alltid levere bygg med god kvalitet, med et godt og funksjonelt design, til en riktig pris. Fokuset på kvalitetssikring av arbeid i alle ledd  – og levere fortrinnsvis produkter og løsninger som er godt utprøvd i markedet, slik at vi kan garantere for utførelsen av et solid bygg. Vi er opptatt av ærlighet, høflighet og respekt og er seriøse i alt vi gjør, – det er kundens trygghet!

Realbygg kan vise til lang erfaring med utvikling av prosjekt i samarbeid med våre kunder.  Vi involverer oss gjerne i tidlig fase.  Vi ønsker å være fremtidsrettet og utvikler vår kompetanse fortløpende.  Vi kan garantere for god gjennomføring av prosjekter, uansett størrelse!

 

 

MILJØ & HMS

Realbygg tar miljø på alvor.  Vi er BREEAM sertifisert, som er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.

HMS er avgjørende for konkurranseevnen og forutsetning for lønnsom vekst.  Vi er opptatt av å opprettholde alle lover og forskrifter om helse, miljø og sikkerhet gjennom et systematisk arbeid i hele bedriften.