• Kategori: Ferdigstilte prosjekter

Byggherre: Braathen Eiendom AS

Arkitekt: Hansen/ Bjørndal Arkitekter AS

Kontraktsum: ca 52 mill

Areal: ca 2650 m2

Prosjektbeskrivelse:

Dælenenggata 20 skal bygges om til boliger.

Internatbygget i Dælenenggata 20 er fra midten av 1930, men ble påbygget og forlenget i 1986. Påbygget er i to etg. bestående av en stålkonstruksjon med ribbedekke av betong. Tilbygget mot Fjellgata er 4 etg. med betong søyler og dekker. Taket består av profilerte stålplater og stålsøyler. Hele bygget er i dag forblendet med tegl.

Deler av eksisterende bygg skal rives, mens deler betongkonstruksjonen beholdes, påbygges to etg og ombygges til boliger. Del av 1. etg. består av forretningslokale, der driften skal pågå under byggetiden.

Prosjektet blir på tilsammen 54 boligenheter. Eksisterende kjeller under bygget skal beholdes og utvides frem til eksisterende del – og skal benyttes til boder og sykkelparkering.

Det skal også foretas tilpassninger i forhold til byggets heis, som ombygges tilpasset ny sjakt. Nye trapper skal etableres i nåværende vareheis.

Byggemetode:

Nye betongkonstruksjoner bygges i ConForm betongsystem.Tradisjonelle yttervegger forblendet med tegl.