• Kategori: Ferdigstilte prosjekter

Byggherre: Linderud Senter AS

Kontraktsum: 240 mill.

Areal: 35 000 m2

Prosjektbeskrivelse:

-Omgjøring av eksisterende varemottak til foretningsarealer

-Varemottak skal flyttes til byggets bakside.

-Innvendige rulletrapper, heiser, trapper og gangarealer skal flyttes og pusses opp

-Omgjøring av inn- og utkjøring til parkeringskjeller

-Betongrehabilitering av parkeringskjeller

-Oppgradering og fornying av tekniske anlegg

-Endringer i innvendige butikkfasader

-Nye heiser skal monteres og eksiterende heiser skal moderniseres

-Senteret vil være i full drift under revitaliseringen.

Enkelte leietakere vil omgjøre/ modernisere sine lokaler under revitaliseringen