• Kategori: Ferdigstilte prosjekter

Brochmannsgate 9 består av 25 stk leieligheter, samt

underetasje som inneholder 14 stk parkeringsplasser,

avfallsrom, tekniske rom samt boder. Det er direkte

adkomst fra leilighetsetasjene til parkeringskjeller

via heis og trapp.

 

Bygningen utføres med bærekonstruksjon hoved-

sakelig i betong, men enkelte vegger med stålsøyler

og dragere. Fasadeveggene utføres i hovedsak med

isolert bindingsverk, men med enkelte vegger i betong

som er utvendig isolert med mineralull. Utvendig

består veggene hovedsakelig av tegl, men enkelte

mellomfelt ved vinduer med platekledning.