• Kategori: Aktive prosjekter

Sentrumshagen Jessheim

Byggherre: Sentrumshagen Jessheim AS

Arkitekt: KB Arkitekter

Areal:  12 700 m2

Kontraktssum: 276 mill.

Prosjektbeskrivelse:

Sentrumshagen Jessheim vil bestå av 3 bygninger, ett

hovedbygg og to satellittbygg, totalt 138 boliger, samt

underjordisk parkeringsgarasje. Hovedbygget vil ha 4

hovedinnganger og 4 heiser. Noen av boligene i

1. etasje vil ha privat inngang. Bygningene vil bli

Utført med bærekonstruksjon i betong,

betongelementer og stål. All bebyggelse

fundamenteres med peler til fjell. Fasadeveggene vil

utføres dels med bindingsverk, dels med stål og

betong isolert med mineralull. Fasadene er kledd i

fasadeplater og puss. Fasaden for tilbaketrukket topp

etasje blir i grå fasadeplater, lagt som

vestlandskledning. Yttertak er utført i betong eller

egne takelementer, isolert og tekket med takpapp.