• Kategori: Ferdigstilte prosjekter

Realbygg og Bjørkelangen Sportsforening har inngått avtale om prosjektering og bygging av tilbygg på Bjørkelangen Sportshall.

Arbeidene utføres som totalentreprise, og sportshallen skal utvides med 826 kvadratmeter bruttoareal fordelt på 396 kvadratmeter i 1. etasje og 430 kvadratmeter i 2. etasje.

Det planlegges en ny hovedinngang til anlegget med vestibyle, administrasjonskontor, kiosk og garderober i 1. etasje.

I 2. etasje etableres ny adkomst til tribunen i sportshallen, samt garderober og en flerbrukssal på 170 kvadratmeter.

Prosjektet setter spaden i jorden medio september.