• Kategori: Ferdigstilte prosjekter

Nytt høylager på brusfabrikken til PetPack i Aurskog.

Lageret er første trinn i en større utvidelse, og er 40 meter langt, 30 meter bredt og 17 meter høyt.

Prosjektet innebærer utgraving og utvendig VA, fundamentering og bygging av lager inkludert tekniske installasjoner. Lageret føres opp med en bærende hovedkonstruksjon i stål, kledd med sandwichelementer.

Lageret skal romme 6.000 paller med brus, og være tilrettelagt for effektiv logistikk. Lageret er derfor planlagt søylefritt, med fire meter høye stålbjelker i taket som spenner 30 meter.