• Kategori: Ferdigstilte prosjekter

Byggherre/ tiltakshaver: Ariba Eiendom AS

Prosjektleder Realbygg: Andre Silden

Kontraktsum: 35,2 mill

Areal: ca 2100 m2

Prosjektbeskrivelse:

-Nytt kontorbygg i 2 etasjer samt parkeringskjeller med tekniskrom.

-Opparbeidelse av eksisterende vei

-Rehabilitering av dam.

-Bygget oppføres i betong og stål.

-Yttervegger utføres i bindingsverk.

-Fasaden kles med en luftet glassfasade.

-Byggetid 2011 -2012.

 

Drammensveien 201