• Kategori: Ferdigstilte prosjekter

Byggherre: Bjerke Panorama AS

Kontrakstssum: 272 mill

Areal: 10 500 m2

Antall leiligheter: 147stk fra 35 m2 – 108 m2

Prosjektbeskrivelse:

Eiendommene Trondheimsveien 269 og 271 ligger i Bydel Bjerke og grenser til Trondheimsveien mot nord, Bjerke Travbane mot sør, og et etablert boligområde og Turvei D2 mot vest. Eiendommene er bebygd med en frittliggende boligblokk med studenthybler og en bensinstasjon med takparkering. Med unntak av et grøntbelte mot Trondheimsveien og en forhage langs Økern Torgvei, er tomten asfaltert. Det er noe vegetasjon i form av løvtrær langs Trondheimsveien og Økern Torgvei. Tomten er svakt hellende i østvest retning. Eiendommene ligger vakkert til og er vestvendt, med meget gode sol- og utsiktsforhold

PLANLØSNING
Nybygget er delt opp i to bygninger. Bygning I har to leilighetsinnganger/trapper, og bygning II har fire leilighetsinnganger/trapper. Et relativt stort antall trapper muliggjør flere gjennomgående leiligheter. Alle leiligheter har egen balkong, loggia eller takterrasse. Alle leiligheter har også egen bod på minimum 5 m2 i kjeller samt direkte atkomst til parkeringskjeller via trappehus.

Leilighetsplanens grunntype er en 4 spenner med to ensidige 2-romsleiligheter samt to gjennomgående 3-roms leiligheter. Denne grunntypen har ulike tilpasninger mot de spisse og butte hjørnene i kvartalet.

Mot Trondheimsveien hvor det er støybelastning er det lagt ensidige leiligheter inn mot gårdsrommet som danner en rolig sone.

Forretningslokalene vender mot de mest støybelastede områdene i nord og øst.

Varelevering til forretning er lagt inn i bygningen for å redusere støybelastningen.

Barnehagen vender mot det roligste området i syd-vest.

Parkering, boder samt tekniske rom er lagt i underetasjen. Under parkeringsplassen mot nord-øst er det to etasjer med parkering for å få plass til det antall biloppstillingsplasser som kreves. Reguleringsplanen tillater to garasjenedkjørsler, men det er kun planlagt en nedkjørsel mot Økern Torgvei for å redusere trafikkmengden inn på området.

Leilighetenes hovedinngansparti er gitt en innbydende utforming med god plass ved postkasseanleggene. Det lagt vekt på å få dagslys inn i felles trapperom og korridorer.

Bygningskroppene har relativt grunne dybder for å gi best mulig dagslys inn i leilighetene.