• Kategori: Aktive prosjekter

Parken Fjellhamar

Prosjektet består av 61 leiligheter, næringsarealer og parkeringsanlegg.

Bygningene utføres med bærekonstruksjon hovedsakelig i betong, med enkelte vegger med stålsøyler og dragere. Tak tekkes med takpapp/membran. Yttervegger består av bindingsverkvegger av tre mens kledningen vil i hovedsak være teglstein.
Utomhus vil grøntområde beplantes og tilsådd.  Adkomst til parkeringskjeller samt internveier på eiendommen vil i hovedsak bli belegningsstein, støpt betong og asfalt.  Det vil bli lagt snøsmelte-anlegg utenfor innkjøring til parkeringskjeller.