• Kategori: Aktive prosjekter

Løxatorget

Prosjektet omfatter to leilighetsbygg på åtte og fire etasjer, totalt 80 leiligheter. Det skal også bygges et næringsbygg over tre etasjer. Løxatorget ligger sentralt ved Sandvika sentrum, omgitt av flotte utendørsområder som Kalvøya og Kadettangen. AS Realbygg er valgt som entreprenør, og innflytting er planlagt til våren 2026.

Prosjektet har en identitetsskapende utforming med stedstilpasset fargebruk, gode overganger mellom inne og ute, fellesarealer og torg. Prosjektet er fordelt på 4734 m² BRA for boliger, ca. 765 m² BTA for næring, og tilhørende BTA kjellerareal på ca. 2460 m².

Materialbruk og byggdetaljer: Bygningene utføres med høy kvalitet, med et bæresystem i betong og bindingsverkvegger av tre. Kledning vil i all hovedsak være panel.

Det vil i prosjektet legges stor vekt på energieffektive løsninger og bærekraftige materialer.