• Kategori: Ferdigstilte prosjekter

Byggherre: Losby Gods Eiendom As

Arkitekt: Telje–Torp–Aasen Arkitektkontor A/S – Int.ark.:   Kari Ruud

Kontraktsum: Ca. 110 mill.
Areal: Ca. 9000 m2

Type: Kurs og konferansehotell
Byggeår: 1998-1999

Prosjektbeskrivelse:
• Rehabilitering av gamlebygget – ”godset” – til sammen 1023 m2 bruttoareal eksklusive gammel kjeller. Gamlebygget inneholder vesentlig rehabiliterte rom til kurs – og konferanserom, stuer og spisesal samt en eksklusiv brudesuite.
• Ny del bestående av romfløy med til sammen 69 rom, herav 4 stk. konferansesuiter, grovkjøkken, kjøkken, anretninger, restauranter, lounger og foyer samt diverse møterom, til sammen 7934 m2 bruttoareal.
• Utomhusarealer med tilhørende asfalterte parkeringsplasser, utvendig belysning, tørrmurer, grovplanerte plantearealer og 2 stk. tennisbaner.

Rehabiliteringsarbeidet :Deler av bjelkelag som vegger og takkonstruksjoner skiftet . Gamle panelmønstre og tapeter i så vel vegger som tak ble gjenskapt i spisesal og hagestue. I peisestuen er eksisterende malt mønster i gulvet frisket opp. Utvendig panel er utskiftet, og det er lagt stort arbeide i å gjenskape fasadenes opprinnelige ornamentikk som omramminger, profiler etc. Gammelt bygg er skilt fra nybygget ved valg av forskjellig utvendig trepanel og takpanner av tegl. Likeså er det et markert skille mellom nytt og gammelt bygg i form av aluminiums – glassfasade.
«Godset» ble fullsprinklet og det ble installert et balansert ventilasjonsanlegg.  Alle de tekniske installasjonene er skjulte.

Nybygget: Hele nybygget er fundamentert på sprengsteinsfylling. Kjellerveggene er bygget opp med bærende yttervegger av Conform-elementer – i kjeller og som lyd – og branceller mellom de enkelte hotellrom. Etasjeskille i romfløyen er utført med plattendekker. Sentralområdet – del 1 – er konstruert med bærende søyler og dragere av konstruktivt stål og etasjeskillere av hulldekkeelementer. Takkonstruksjonen er oppbygd av trekonstruksjoner både som bjelkelags – og ås-tak.

Sentralområdet, del 1 – og gamlebygget er fullsprinklet mens romfløyen, del 2 er brannseksjonert.