• Kategori: Ferdigstilte prosjekter

Byggherre: Hellerudparken AS

Kontrakstssum: 130 mill eks.mva.

Antall leiligheter: 117 leiligheter med parkeringskjeller

Prosjektbeskrivelse:

Konstruksjon:.
Boligblokkene oppføres  med veggskiver av betong som bærer alle etasjeskillene og som samtidig blir skille mellom boenhetene. Alle etasjeskiller utføres i betong . Takkonstruksjonen  med takelementer. Balkongelementer i betong, som bæres på frittstående søyler i forkant og med forankring til bygningskroppen på innekant.
Svalganger leveres som prefabrikkerte betongelementer  Yttervegger i bygningene fra 1-5 etasje bygges som tradisjonelle bindingsverksvegger i tre.

Fasader:
Fasader blir i  hovedsak kledd med teglforblending, platekledning og tradisjonell trekledning.  Yttervegger på svalgangsiden blir kledd med en tradisjonell liggende trepanel. Balkong og svalganger leveres i grå betongoverflate. I front på dekke monteres rekkverk med stående balustere og med perforerte plater, gitter-rammer som monteres i mellom. Takterrasser i 5 etg leveres med påstøp på membran, som stålglattes.

Parkeringskjeller og boder:
Fra parkeringskjeller blir det direkte adgang via sluse til trapperom og heis for hver av blokkene.  Hver leilighet vil få sin egen sportsbod.

Leiligheter:
Ytterveggene i leiligheten bygges som tradisjonell bindingsverksvegg, isolert med 200mm mineralull isolasjon og kles med gipsplate på innvendig side. Vinduer og dører fores ut og listes med hvitmalte glatte gerikter med synlige spikerhoder. Skillevegger mellom leiligheter utføres i betong. Innvendige skillevegger i leiligheter utføres som bindingsverksvegg med en gipsplate på hver side..