• Kategori: Ferdigstilte prosjekter

Byggherre: EAB Eiendom

Arkitekt: 4B Arkitekter AS

Kontraktsum: Ca. 47 mill.

Areal: 4410 m2

Prosjektbeskrivelse: Påbygg av en etasje, tilbygg mot nord, fasadeendring, samt ombygging til boliger.
Grindbakken 1-3 ligger i et etablert boligområde med terrasseblokker. Eiendommen heller mot vest med utsikt over Sørkedalen.  Eksisterende bygning var en næringsbygning i to etasjer samt to underetasjer.
Ny boligblokk består av 32 leiligheter, underetasje og parkeringskjeller.  Boligen har heis.  Fasaden har fått en lys teglforblending for å gi bygningen en viss letthet.  På gavlene mot sør og nord ble det etablert utenpåliggende karnapper i plan 1, 2 og 3.  Dette for å dele opp fasaden, slik at den ikke skulle virke så massive sett fra nabobebyggelsen.  Med innskutte fasadepartier, transparente balkongbrystninger, lys tegl og karnapper har det blitt et bygg rikt på uttrykk.