• Kategori: Ferdigstilte prosjekter

Ombygging av Villa Maria gamlehjem til menighetshus med presteleiligheter

Historikk og beskrivelse
Villa Maria gamlehjem ble bygget på 60 tallet, og danner en sidefløy til Mariakirken i Nyveien 17 på Stabekk. Bygningen består av tre etasjer og er plassert i skrånende terreng slik at både 1. etasje og 3. etasje har inngang fra bakkenivå.

Asker og Bærum Katolske Menighet ønsket å bygge om gamlehjemmet til menighetshus med presteleiligheter.

Fasadene beholdes hovedsakelig som de er. Eksisterende vinduer utskiftes med nye som tilfredsstiller dagens krav til brann og U-verdier.

Det etableres nye rømningsveier i fasade vest med utvendig trapp, fasade mot øst med utgang direkte til bakkenivå.

Plan 1. etasje: Inngangsparti, kjøkken og forsamlingsrom forblir uendret. Det etableres nye grupperom m/ toaletter.
Plan 2. etasje: Det etableres 6 stk små boenheter med bad
Plan 3. etasje: Det etableres nytt felles kjøkken og spisesal/fellesrom for boende prester, nye grupperom og kontor ml toaletter.
Kjeller: det etableres nytt tekniskrom og boder

Beskrivelse:
• Rivningsarbeider
• Bygningsmessige hjelpearbeider
• Mur og pussarbeider
• Flis og naturstein arbeider
• Tømrerarbeider
• Montasje og innredningsarbeider
• Stål og metallarbeider
• Blikkenslagerarbeider
• Taktekking – membraner
• Maler og beleggarbeider
• Utvendige arbeider