• Kategori: Ferdigstilte prosjekter

Byggherre: Selvaag Løren 7 A/S

Arkitekt: Selvaag Design

Kontraktsum:  Ca. 99 mill.

Løren 7 er en del av Lørenbyen. Tomten er regulert for boliger og kontor.
Løren 7 består av 88 leiligheter fordelt på 39 stk. 2-roms og 49 stk. 3 roms.  Alle med sportsbod.

Bygget er satt sammen av to bygg i en rett vinkel med et markert atkomsttårn ut mot gate med hovedtrapp og heis mellom disse. Bygget er stramt og kubisk, noe som forsterkes ved materialbruken. Hovedmaterialet i fasadene er tegl.  Trappehuset, heisoppbygg, ventilasjonshus på tak samt framtrukne stuefasader; har fasadeplater. Boligvegger inne på terrasser og balkonger, samt inntrukne toppetasjer er kledd med trepanel.

Inngangsfasaden mot svalgangen; er kledd med ubrennbare plater eller brannimpregnert trepanel.
Balkonger som ligger inntil hverandre har fått skjermvegger for å hindre innsyn.

Hovedatkomsten til bygget ligger mot Lørenveien med romslig vestibyle og videre utgang til fellesterrasse over garasje. Fra vestibylen er det trapp og heis ned til garasje og opp til alle boligetasjene.  Det er 129 sykkeplasser i prosjektet, som er løst inne i garasjekjelleren og i private boder.