AS Realbygg er godkjent etter ny ordning om sentral godkjenning fra 1.1.2016 og har rett til å bruke merket» SENTRALT GODKJENT».  Klikk deg inn på godkjenningsmerket for mer informasjon om våre godkjenningsområder.

   
AS Realbygg
er medlem av NGBC, en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom som har som formål å   heve miljøstandarden i norske bygg. NGBC er nasjonal    rettighetshaver til BREEAM. BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. Realbygg er stolte av å ha utdannet egen BREEAM-NOR AP (Akkreditert Profesjonell) – en person som er kvalifisert og godkjent til å inneha AP-rollen i prosjekter som skal sertifiseres ihht. BREEAM-NOR-manualen. Få mer informasjon ved å trykke på ikonet.

As Realbygg er medlem i StartBANK med ID 138547.  StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Med 5500 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører.
Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører. AS Realbygg har videre besluttet at de som skal være leverandører til oss skal registrere seg i Startbank.

AS Realbygg er godkjent av Oslo Kommune Utdanningsetaten, som lærebedrift i tømrerfag etter Opplæringsloven §4-3. Det betyr at Realbygg kan gi en opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplan, og at vi har faglig kvalifisert personell som har ansvar for opplæringen. Klikk deg inn på merket for ytterligere informasjon fra BYGGOPP – Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk.