RB logoRealbygg er et entreprenørfirma med virksomhet i Oslo og Akershus.

Firmaet ble etablert i 1989 og har hatt en stø kurs med oppgang i omsetning og mannskap. Vi omsetter for mellom 200 – 400 mill. i året, med et mannskap på mellom 30 – 40 personer.

Bedriften kan vise til gode resultater og har en solid økonomi. Vår ordrereserve er pr. dags dato god, med flere nye prosjekter i Oslo og på Romerike.

Vårt mål er å ha fornøyde kunder, levere bygg med god kvalitet og til en riktig pris. Vi jobber stadig med kvalitetssikring av arbeidene i alle ledd og leverer fortrinnsvis produkter og løsninger som er godt utprøvet i markedet, slik at vi kan garantere for utførelsen av et solid bygg.