Sentralt godkjent foretak

Våre godkjenningsområder finner du ved å klikke på godkjenningsmerket. Her finner du også organisasjonsnummer, adresse osv.

 

Godkjenning

 

 

 

 

 

 

 

AS Realbygg er medlem i Starbank med ID 138547

Byggenæringens Landsforening (BNL) har med utgangspunkt i prosjektet ”Seriøsitet i byggenæringen”, etablert en felles kvalifikasjonsordning for BA-næringen. Formålet med kvalifikasjonsordningen er å bidra til at det kun benyttes seriøse aktører i BA-næringen og at aktørene dermed kan konkurrere på like vilkår. I tillegg vil en gjennom ordningen oppnå en effektiv og ressurssparende informasjonsdeling av felles opplysninger. Kvalifikasjonsordningen er en trinnvis kvalifisering av leverandører. Trinn 1 kalles StartBANK for å uttrykke at dette er starten på en unik og meget viktig kvalifikasjonsprosess. BANK er forkortelse for Bygg- og Anleggs- Næringens Kvalifikasjonsordning. For den enkelte leverandør er det flere fordeler ved å melde seg inn som leverandør i StartBANK:

· Ordningen gjør det enklere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

· Dere registrerer informasjon ett sted en gang pr. år, og sparer mye tid/kostnader på kopiering og levering av dette ved hvert tilbud.

· Det utstedte kvalifikasjonssertifikatet, som er bevis på deres oppfyllelse av kvalifikasjonskravene, kan dere bruke til markedsføring av deres virksomhet.

· Full kontroll på all viktig informasjon til bedriftens kunder – når man har bruk for det

· Opplysninger om bedriften gis ett sted og oppdateres ett sted – i utgangspunktet en gang i året

· Godkjent registrering kan brukes i markedsføring av bedriften

· Korrekt og kvalitetssikret informasjon ved anbud ogkontraktsinngåelse – uten byråkrati

AS Realbygg er meldt inn i dette systemet med registreringsnummer 138547. AS Realbygg har videre besluttet at de som skal være leverandører til oss skal registrere seg i Startbank. Vi oppfordrer derfor alle som mottar denne informasjon fra oss å registrere seg snarest mulig. Vi håper at deres bedrift registrerer seg snarest i StartBANK. Bestillingskjema og mer informasjon er tilgjengelig på www.startbank.no.